Jaką emisję przyjąć dla agregatu na paliwo ciekłe ON stanowiącego urządzenie awaryjne i pracującego 1500 h w ciągu roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką emisję przyjąć dla agregatu na paliwo ciekłe ON stanowiącego urządzenie awaryjne i pracującego 1500 h w ciągu roku?

Czy emisję liczymy wg wskaźników KOBIZE?

Czy takie urządzenie podlega pod standardy emisyjne (zał. 5 tab. 10)?

Czy zapis w pkt. 4.3 pod tą tabela stanowi wyłączenie dla takiego urządzenia: "Standardy emisyjne tlenków azotu określone w pkt 4.1 nie mają zastosowania do silników opalanych paliwami ciekłymi lub paliwami gazowymi, których czas użytkowania w roku wynosi od 500 godzin do 1500 godzin i w których zastosowano pierwotne metody ograniczania emisji tlenków azotu gwarantujące dotrzymywanie następujących wielkości emisji"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX