Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r.

PYTANIE

Kancelaria komornicza opłatę za poszukiwanie majątku wpłacaną przez wierzyciela dokumentuje fakturą VAT. W sytuacji, kiedy postępowanie egzekucyjne jest skuteczne przynajmniej częściowo z odzyskanej należności pobiera dla siebie opłatę stosunkową stanowiącą jej wynagrodzenie oraz zwraca wierzycielowi wpłaconą przez nie go kwotę na poszukiwanie. Równolegle ze zwrotem powyższej kwoty wierzycielowi wystawia mu fakturę korygującą jednocześnie wystawiając fakturę na tę sama kwotę dłużnikowi. Niezwykle często wierzyciel, nawet instytucjonalny, wtedy gdy poniesiony wydatek jest związany ze sprzedażą nieopodatkowaną nie chce odbierać ani faktur ani faktur korygujących (czasami udaje się uzyskać od nich oświadczenie, że te dokumenty nie będą odbierane). Również wierzyciele niebędący podatnikami VAT lub osoby nieprowadzące działalności gospodarczej również nie odbierają faktur, a tym bardziej nie ma sposobu, aby uzyskać o ww. grup wierzycieli potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Faktem jest, że żaden z tych wierzycieli nie skorzysta z możliwości odliczenia VAT naliczonego z faktur za opłatę za poszukiwanie majątku, a więc tym samym nie musi on korygować go w przypadku zwrotu sumy. W kontekście literalnego brzmienia przepisów dotyczących wymagań, jakie musi spełnić wystawca faktury korygującej, aby zmniejszyć swój VAT należny o VAT z tych faktur dochodzi do sytuacji, w której de facto płaci on VAT należny od jednej otrzymanej kwoty dwa razy.

Czy posiadanie wspomnianych oświadczeń od wierzyciela lub wiarygodne udokumentowanie, że wierzyciel nie jest czynnym podatnikiem VAT wystarczy, aby dokonać swojej korekty zmniejszającej VAT należnego?

Jaką procedurę w tej kwestii należy wdrożyć, aby nie narazić się na zarzut uszczuplenia oraz naruszenia przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?