Jaką dokumentację marszałek województwa musi przekazać zgodnie z art. 545 ust. 6 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z brzmieniem art. 545 ust. 6. ustawy z 20.07.2017 r. prawo wodne marszałkowie województw oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne realizujące zadania marszałków województw określone w przepisach ustawy uchylanej w art. 573 przekażą właściwym dyrektorom zarządów zlewni Wód Polskich dokumentację niezbędną do realizacji zadań określonych w ustawie.

Proszę o informację jaką dokumentację marszałek województwa musi przekazać?

Czy to jest dokumentacja wodnoprawna (wniosek z operatem + decyzja)?

Czy dotyczy to również dokumentacji archiwalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX