Jaka dokumentacja według obowiązujących przepisów powinna być przekazana do szkoły publicznej, do której został przyjęty uczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń po ukończeniu gimnazjum został w trybie rekrutacji przyjęty do niepublicznego liceum ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2019/2020 ukończył pierwszy rok nauki w trzyletnim liceum otrzymując świadectwo promocji do klasy drugiej. Od 01.09.2019 r. uczeń został na swój wniosek przyjęty do publicznego liceum ogólnokształcącego tego samego typu. Szkole, do której uczeń został przyjęty do klasy 2 przekazano dokumenty przebiegu nauczania (ksero arkuszy ocen potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora niepublicznej placówki). Jaka dokumentacja według obowiązujących przepisów powinna być przekazana do szkoły publicznej, do której został przyjęty uczeń? Czy dyrektor szkoły niepublicznej ma obowiązek przekazania oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum ( na podstawie oryginału tego dokumentu został przyjęty do placówki) dyrektorowi publicznego liceum lub rodzicom?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access