Jaką dokumentacją powinny być "stwierdzone i udokumentowane" zakończone prace rozwojowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pepol Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient, który dokonuje zakupu granulatu produkowanego przez spółkę wyraził zapotrzebowanie na granulat lepszej jakości (bardziej oczyszczony). Spółka czyniąc zadość życzeniu klienta poniosła określone koszty związane z opracowaniem technologii produkcji tego granulatu. Dalsza sprzedaż granulatu odbywa się tym samym kodem co granulat gorszej jakości, który jest wycofywany z produkcji.

Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, koszty związane z wytwarzaniem receptury, mogą być traktowane jako koszty prac rozwojowych, które (jeżeli zakończą się wynikiem pozytywnym) potraktowane będą jako wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji?

Jaką dokumentacją powinny być "stwierdzone i udokumentowane" zakończone prace rozwojowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX