Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

7 maja 2020 r. podatnik złożył wniosek o odroczenie płatności raty podatku od nieruchomości przypadającej na 15 maja 2020 r. W związku z tym, że podatnik dostarczył wszystkie wymagane dokumenty dopiero 19 maja 2020 r., organ podatkowy nie był w stanie wydać decyzji w sprawie odroczenia płatności raty podatku do dnia 15 maja 2020 r. (t.j. przed upływem terminu płatności raty).

Czy wydając decyzję po dniu 15 maja 2020 r. organ podatkowy powinien odroczyć termin płatności raty podatku, czy powinien (w związku z tym, że decyzja wydawana będzie po upływie terminu płatności podatku) podjąć decyzję w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej. Jeśli powinna to być decyzja o odroczeniu zaległości podatkowej to, czy powinna w niej zostać określona kwota odsetek za zwłokę? Jeśli tak - to na jaki dzień należy naliczyć odsetki skoro wniosek złożony został przed terminem upływu płatności raty podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?