Jaką decyzję powinien wydać organ podatkowy, który wszczął postępowanie w sprawie ustalenia wymiaru podatku wobec podatnika, który wcześniej wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt wszczął postępowanie w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2011 r. w stosunku do osoby prawnej, która składa deklarację na podatek od nieruchomości. Postępowanie wszczęte zostało z uwagi na to, że za rok 2010 podatnik wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, a organ podatkowy chciał dodatkowo sprawdzić prawidłowość ustalonego wymiaru podatku na rok 2011. Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, że wymiar podatku został ustalony prawidłowo. Postępowanie winno zakończyć się decyzją.

Jaką decyzję powinien w tym przypadku wydać organ podatkowy - czy decyzję o umorzeniu postępowania, czy decyzję określającą wymiar podatku w kwocie takiej, jak wynika on z deklaracji czy też jeszcze jakąś inną decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX