Jaką decyzję podjąć, w sytuacji nabycia gruntu dla celów powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego przy zawarciu umowy przedwstępnej i umowy definitywnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zwrócił się w 27.03.2023 r. do Wójta Gminy o udzielenie ulgi w podatku rolnym na podstawie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a), art. 12 ust. 3-8 ustawy z 15.11.1984 r, o podatku rolnym (Dz.U z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Czyli grunty nabyte na powiększenie gospodarstwa rolnego o pow. do 100 ha będące przedmiotem prawa własności w drodze umowy sprzedaży. Na potwierdzenie tego faktu podatnik złożył akt notarialny z 10.03.2023 r. (umowa sprzedaży) w jednym z paragrafów tego aktu notarialnego widnieje zapis, że wydanie nieruchomości czyli tej działki gruntowej nastąpiło przed podpisaniem tego aktu notarialnego z dniem podpisania umowy przedwstępnej tj. 04.08.2020 r. co Państwo kupujący grunty potwierdzają przed notariuszem (z informacji od notariusza wynika, że była to zwykła umowa między kupującym a sprzedającym sporządzona w formie pisemnej).

Czy ulga z tego tytułu jest należna jeżeli grunty rolne objęte aktem notarialnym z marca 2023 w momencie ich nabycia były w posiadaniu nabywcy?

To czy w takiej sytuacji nie ma podstaw zwolnienia z podatku. Nadmieniam, że do wniosku o ulgę w podatku wnioskodawca nie przedłożył tej umowy przedwstępnej. Nadmieniam, że kupujący czyli nasz wnioskodawca nie opłacał przed zawarciem w marcu 2023 r. aktu notarialnego podatku rolnego za nowo nabyte grunty rolne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX