Jaką datę wykonania powinna mieć umowa, aby można było skorzystać z mechanizmu wydatków niewygasających?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat ogłosił przetarg na dostawę sprzętu komputerowego. Z uwagi na to, iż oferta złożona w grudniu 2020 r. była niewłaściwa, unieważniono przetarg. Dokonano ponownego ogłoszenia przetargu. Jednak firma nie jest w stanie dostarczyć sprzętu w 2020 r.

Czy chcąc podjąć uchwałę o tzw. wydatkach niewygasających na podstawie art. 263 w umowie, która będzie załącznikiem do SIWZ powinna być data wykonania umowy w 2020, czy 2021 r.?

Czy tym wykazem mogą być objęte wydatki finansowane środkami w ramach projektu unijnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX