Jaką datę terminu płatności powinno się wpisać w decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skoro datą, od kiedy obowiązywać będzie decyzja jest 1 czerwca 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 czerwca 2020 r. na terenie gminy obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Właściciele, którzy mieli zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów powinni byli złożyć deklarację o wysokości opłaty na odpady segregowane z nową stawką. Niektórzy właściciele do tej pory tego nie uczynili, pomimo że zostali wezwani do złożenia deklaracji. W chwili obecnej jest wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jaką datę terminu płatności powinno się wpisać w przedmiotowej decyzji, skoro datą, od kiedy obowiązywać będzie decyzja jest 1 czerwca 2020 r.?

Termin płatności zgodnie z obowiązująca uchwałą wyznaczony jest do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX