Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku do grupy kapitałowej. Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. do złożenia dokumentu.

Z jaką datą wykonawca potwierdza przynależność lub jej brak - z datą złożenia oświadczenia czy wcześniejszą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację