Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatek od nieruchomości. Firma buduje w nowej lokalizacji nową halę produkcyjną wraz z całą infrastrukturą tj. budowlami (parking, ogrodzenie z bramą, słupy oświetleniowe, fundament pod wagę samochodową, silosy). Powstanie w tej lokalizacji tylko ten obiekt. Budowa zostanie zakończona na przełomie grudnia i stycznia.

Jaką datę należy przyjąć jako datę zakończenia budowy dla celów podatku od nieruchomości (opodatkowanie hali i budowli)? Czy datę podpisania protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego z GW? Czy może datę zgłoszenia obiektu do nadzoru budowlanego celem wydania pozwolenia na użytkowanie (tj. datę kiedy złożenie wniosku byłoby możliwe)? Czy też datę wydania lub otrzymania pozwolenia na użytkowanie, lub uprawomocnienia się ww. decyzji? Dla celów pytania, fizyczne użytkowanie ww. obiektu nastąpi dopiero po upływie wszystkich ww. dat. Proszę o przytoczenie interpretacji lub orzecznictwa sądowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?