Jaką datę należy przyjąć dla wymiaru podatku, w sytuacji gdy były sporządzone dwa akty notarialne dotyczące zakupu tej samej działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgłosiła się do mnie Pani, która w listopadzie 2019 r. zakupiła działkę, jednak na dzień złożenia informacji podatkowej w lipcu 2022 r. nie widniała jako właściciel ani w Ewidencji Gruntów i Budynków ani w księdze wieczystej (oddalono wpis do KW na podstawie sporządzonego aktu notarialnego). W marcu tego roku Starostwo dokonało zmiany właściciela na podstawie wpisu do KW, a wpisu dokonano na podstawie nowego aktu notarialnego.

Od kiedy mam zmienić podatek na nową właścicielkę? Czy od momentu podpisania aktu w 2019 roku, czy od momentu nowego aktu notarialnego z roku 2023?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX