Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki termin ważności winien mieć dokument składny z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów?

Rozporządzenie inaczej traktuje wykonawców krajowych oraz zagranicznych, ponieważ zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ustawa milczy odnośnie terminów z jednym wyjątkiem w art. 26 ust. 1 oraz 2, gdzie dokumenty lub oświadczenia winny być aktualne na dzień złożenia. Rozporządzenie natomiast przewiduje samodzielne pobranie przez zamawiającego np. KRS lub centralną ewidencję pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych - jeżeli wykonawca wskaże ich dostępność w treści SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?