Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2015 r.

PYTANIE

Firma budowlana w sierpniu 2010 r. podpisała umowę na roboty budowlane ze szpitalem. W umowie została zapisana wartość netto robót, podatek VAT wg stawki 7 i 22%, oraz kwota brutto. W 2011 r. w związku ze zmianami stawek VAT firma wystawiła faktury dla szpitala z nowymi (obowiązującymi) stawkami VAT i zwiększyła wartość brutto faktur o różnicę związaną ze wzrostem stawek VAT. Szpital zakwestionował faktury, gdyż uważa, że firma powinna zmniejszyć kwotę netto w wystawionych fakturach (co oznacza zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym i odprowadzenie do urzędu skarbowego mniejszej kwoty podatku dochodowego). W umowie widnieje zapis, iż kwota brutto umowy nie może się zmienić.

Jak prawidłowo powinna postąpić firma budowlana?

Jaką należy zastosować podstawę opodatkowania do podatku dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?