Jaka będzie ewidencja księgowa wspólnej działalności socjalnej grupy kapitałowej? - OpenLEX

Jaka będzie ewidencja księgowa wspólnej działalności socjalnej grupy kapitałowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kiedyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Cztery spółki z grupy kapitałowej podpisały umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej. W ramach tej umowy w spółce pełniącej rolę ORGANIZATORA został otwarty wspólny rachunek bankowy do gromadzenia środków działalności socjalnej. Środki na wspólną działalność uzyskiwane będą z wpłat wnoszonych przez poszczególne spółki, stanowiących pełny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych każdej ze spółek. Na określony w umowie dzień zostaną również przelane środki zgromadzone na kontach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych poszczególnych spółek. Środki na wspólną działalność będą powiększane o oprocentowanie środków na wspólnym rachunku bankowym. W najbliższym czasie zostaną z tych pieniędzy sfinansowane talony okolicznościowe dla pracowników w kwocie zróżnicowanej, zależnej od sytuacji materialnej pracowników.

Jaka będzie ewidencja księgowa w księgach ORGANIZATORA wspólnej działalności socjalnej, jak również w pozostałych spółkach wyżej opisanych operacji gospodarczych:

- przelew dotychczas zgromadzonych środków na wspólny rachunek ZFŚS,

- uznanie wspólnego rachunku bankowego odsetkami uzyskanymi od środków na rachunku,

- zapłata prowizji i opłat bankowych dotyczących operacji na wspólnym rachunku bankowym,

- wydanie talonów dla pracowników poszczególnych spółek,

- naliczenie odpisu na ZFŚS na początek roku,

- przekazanie ww. odpisu na wspólny rachunek,

- korekta naliczenia na koniec roku obrotowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?