Jak zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami właścicielom nieruchomości którzy kompostują bioodpady rada gminy powinna ująć w uchwałach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z art. 6k ust. 4a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g., rada gminy zobowiązana jest do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami właścicielom nieruchomości, którzy kompostują bioodpady.

Jak ww. zwolnienie rada gminy powinna ująć w uchwałach w sprawie deklaracji i metody ustalenia opłaty i stawki?

Załóżmy, że rada gminy, w uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki opłaty (art. 6k ust. 1 pkt. 1 u.u.c.p.g.), uchwali dwie stawki jedna stawka wyższa jeżeli mieszkaniec nie będzie kompostował bioodpadów, a druga niższa jeżeli będzie kompostował odpady oraz podobnie w uchwale w sprawie deklaracji (art. 6n u.u.c.p.g.), będzie możliwość wyboru wyższej stawki gdy właściciel nie kompostuje bioodpadów i niższej jeżeli kompostuje.

Czy w tej sytuacji będzie to prawidłowe zwolnienie w drodze uchwały z części opłaty właścicieli, którzy kompostują bioodpady, o którym mowa art. 6k ust. 4a u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access