Jak zweryfikować poziomy oznaczalności substancji posiadających wartości odniesienia w laboratoriach badawczych wnioskowanych... - OpenLEX

Jak zweryfikować poziomy oznaczalności substancji posiadających wartości odniesienia w laboratoriach badawczych wnioskowanych do pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w odniesieniu do emisji godzinowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zweryfikować poziomy oznaczalności substancji posiadających wartości odniesienia w laboratoriach badawczych wnioskowanych do pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w odniesieniu do emisji godzinowej?

Czy należy odnieść się do laboratoriów polskich czy również zagranicznych?

Skąd wziąć informację na temat tego, czy wnioskowana wartość emisji będzie do oznaczenia?

Jeśli dokonano przeglądu z akredytacji laboratoriów PCA i nie znaleziono odpowiedniego poziomu oznaczalności, czy można zawnioskować o odstąpienie od pomiarów w przypadku np. stanowisk spawalniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX