Jak zrealizować żądanie udostępnienia w trybie informacji publicznej umów kierownictwa urzędu gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowy o pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, a także pomocniczych i obsługi podlegają udostępnieniu w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej? Jak zrealizować żądanie udostępnienia w trybie informacji publicznej umów kierownictwa urzędu skoro nie są to typowe umowy o pracę, a uchwały rady miasta (Burmistrz, Skarbnik) czy zarządzenia burmistrza (zastępcy Burmistrza)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX