Jak zorganizować funkcjonowanie biblioteki i zastępstwo dyrektora podczas jego choroby, gdy bibliotekarz odmawia przejęcia... - OpenLEX

Jak zorganizować funkcjonowanie biblioteki i zastępstwo dyrektora podczas jego choroby, gdy bibliotekarz odmawia przejęcia obowiązków z upoważnienia dyrektora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej powołany został na stanowisko w dniu 16 kwietnia 2004 r. na czas nieokreślony. Organizator nie dokonał zmiany na stanowisku w myśl art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim bez rokowań na powrót do pracy. W bibliotece zatrudniony jest bibliotekarz na 1/2 etatu. W bibliotece nie ma zastępcy dyrektora i innych osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Jak zorganizować funkcjonowanie biblioteki i zastępstwo dyrektora podczas jego choroby, gdy bibliotekarz odmawia przejęcia obowiązków z upoważnienia dyrektora? Czy możliwe jest zwolnienie dyrektora z pracy (odwołanie) podczas jego długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą lub zatrudnienie innej osoby na zastępstwo ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX