Jak złożyć korekty CIT-ST?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka od września 2016 r. zatrudnia pracowników w dwóch miastach, w jednym mieście jest siedziba i zakład produkcyjny a w drugim dwa zakłady produkcyjne. Miasta leżą w różnych województwach. Spółka nie składała CIT-ST i CIT-ST/A co miesiąc oraz do deklaracji CIT-8 nie załączała informacji CIT-ST i CIT-ST/A. Terach chciałaby to naprawić.

Czy wystarczy za lata 2016-2020 złożyć korekty deklaracji CIT-8 załączając CIT-ST i ewentualnie CIT-ST/A?

Czy należy złożyć informację CIT-ST do każdego miesiąca gdzie zmieniało się zatrudnienie, czy tylko do tych miesięcy za które Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy?

W spółce co miesiąc ulega zmianie zatrudnienie a zaliczki na CIT płaciła tylko kilka razy w roku, np. w 2018 r. tylko w marcu płaciła zaliczkę na CIT.

Czy wobec tego w 2018 r. powinna złożyć informację CIT-ST do 20.04.2018 r. wraz z wpłatą podatku za marzec 2018 r. oraz z deklaracją CIT-8 za 2018 r. do 31.03.2019 r.?

Czy też pierwszą informację CIT-ST do 20.02.2018 r. i tak co miesiąc do 20. aż do grudnia 2018 r. lub nawet do 20.01.2019 r. i wraz z CIT-8 za 2018 r. do 31.03.2019 r.?

Zmiany zatrudnienia były co miesiąc w 2018 r., a zaliczka na podatek dochodowy tylko raz za marzec, na koniec roku była strata podatkowa, więc zapłacona zaliczka była spółce zwrócona w 2019 r.

Ile informacji CIT-ST i kiedy powinna spółka przekazać za 2018 r.?

Czy powinna składać również CIT-ST/A skoro ma dwa zakłady produkcyjne w innej gminie niż siedziba spółki?

Zakłady nie posiadają swoich numerów NIP i REGON.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX