Jak złożone oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o zakupie nieruchomości wpływa na zakres podmiotowy podatników danego podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden podmiot sprzedał w październiku 2018 r. nieruchomość drugiemu podmiotowi. W grudniu 2018 r. drugi podmiot złożył oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o zakupie nieruchomości.

Wobec powyższego, który podmiot jest podatnikiem podatku od przedmiotowej nieruchomości w latach 2018-2023, tj.:

1. Podmiot drugi za okres listopad – grudzień 2018 r. jako posiadacz samoistny nieruchomości, podmiot pierwszy za okres od stycznia 2019 r. do nadal jako właściciel nieruchomości, na podstawie skutecznego w ocenie Sądu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli o zakupie nieruchomości.

2. Podmiot pierwszy za okres od listopada 2018 r. do nadal z uwagi na fakt, iż oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli o zakupie nieruchomości wywołuje skutek ex tunc, a zatem umowa sprzedaży nieruchomości nie weszła w życie.

3. Podmiot drugi za okres od listopada 2018 r. jako właściciel nieruchomości z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej widnieje on w księdze wieczystej, a organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych ustaleń faktycznych co do podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX