Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2015 r. w listopadzie Pani X złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Do wniosku dołączyła wymagane dokumenty, min. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2014 r. Na podstawie przedłożonych dokumentów została wydana decyzja przyznająca świadczenia. W momencie składnia wniosku o 500+ sytuacja się skomplikowała, gdyż podczas weryfikacji dochodów w systemie empatia okazało się, że dochody za 2014 r. są sporo wyższe od tych, które Pani przedstawiała nam w listopadzie 2015 r. do zasiłku rodzinnego. Okazało się, że Pani w miesiącu lutym 2016 r. miała kontrole z Urzędu Skarbowego i z zalecenia pokontrolnego musiała dokonać korekty dochodów za 2014 r. Po ponownym przeliczeniu dochodów z uwzględnioną korektą kwota dochodu na członka rodziny przekracza kryterium dochodowe, tj. 674 zł.

Czy organ powinien żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od listopada 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?