Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący Przedszkole Miejskie dał dyspozycję na piśmie, aby od maja 2020 w związku z zawieszeniem i ograniczeniem działalności w dobie epidemii wypłacić dodatki specjalne pracownikom obsługi (za pracę w oddziale integracyjnym, osoby wyznaczone do p.poż/p.pomoc), których to czynności obecnie nie wykonują w wysokości 50% - zmniejszonej.

Jak ma wyglądać dalsza procedura w tym zakresie? Czy pracodawca ma zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające wysokość tego dodatku w maju, nie wiedząc ile potrwa postojowe pracowników, wypowiedzieć taki dodatek specjalny (w jednym przyznano pismem w związku z organizacją na ten rok szkolny - pomoce nauczyciela grup integracyjnych, w drugim dodatku, przyznanym na czas nieokreślony wpisano 30 dni wypowiedzenia w angaż kiedy został przyznawany - rok 2010) czy po prostu poinformować pracownika pisemnie, że od V 2020 jego dodatek specjalny wynosi 50%? Jak zgodnie z prawem zmniejszyć wysokość dodatku specjalnego?

W regulaminie wynagradzania jest zapis, że dodatek specjalny przyznaje się na czas wykonywania zadań (na rok lub w określonych przypadkach na czas nieokreślony). Od 20 kwietnia organ zarządził wypłatę wynagrodzenia postojowego, a od maja zmniejszenie dodatków specjalnych o 50%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?