Jak zdefiniować pojęcie "maszyna w ruchu"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W następstwie wypadku przy pracy, któremu uległ jeden z naszych pracowników, jesteśmy zobowiązani sporządzić protokół powypadkowy.

Jak należy rozumieć pojęcie "maszyna w ruchu"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access