Jak zatrudnić obywatela Ukrainy posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec, obywatel Ukrainy, posiadał zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) u pracodawcy X, którego termin ważności upływał 22.10.2022. W połowie października cudzoziemiec ten złożył wniosek do wojewody o kolejne zezwolenie u tego samego pracodawcy, na takich samych warunkach. Ostateczną decyzję otrzymał 08.03.2023 (decyzja z dnia 02.03.2023). Okazał tę decyzję pracodawcy w dniu 10.03.2023. W czasie oczekiwania na decyzję cudzoziemiec cały czas wykonywał pracę na rzecz pracodawcy X. Z informacji do decyzji wynika, że pracodawca ma obowiązek zgłosić tego cudzoziemca przez portal Praca.gov w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy lub "jeśli praca została rozpoczęta przed wydaniem niniejszej decyzji termin 14 dni rozpoczyna się w dniu doręczenia niniejszej decyzji".

1. Jaką datę należy wykazać jako datę zatrudnienia cudzoziemca?

2. Czy w sytuacji, jeśli cudzoziemiec chciałby zmienić pracodawcę to, czy musi zgłaszać do Wojewody utratę pracy?

3. Czy nowy pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na dowolnym stanowisku zgodnie ze zgłoszeniem przez portal praca.gov, czy musi składać dla takiego cudzoziemca załącznik nr 1 do urzędu wojewódzkiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX