Jak zastosować art. 12a u.o.g.r.l. - ilość budynków x 0,0500 ha czy jako jeden budynek mieszkalny jednorodzinny x 0,0500 ha, a... - OpenLEX

Jak zastosować art. 12a u.o.g.r.l. - ilość budynków x 0,0500 ha czy jako jeden budynek mieszkalny jednorodzinny x 0,0500 ha, a za pozostałą część wyłączanego gruntu naliczyć opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił do starosty z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pochodzenia organicznego pod budowę zespołu 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (z 2-ma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi w każdym) w zabudowie szeregowej.

Jak zastosować art. 12a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) – dalej u.o.g.r.l., ilość budynków x 0,0500 ha czy jako jeden budynek mieszkalny jednorodzinny x 0,0500 ha, a za pozostałą część wyłączanego gruntu naliczyć opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX