Jak zapisać informację dot. prekwalifikacji wykonawców w trybie przetargu ograniczonego, jeśli zamawiający chce zaprosić 5 wykonawców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r.

PYTANIE

Jak należy zapisać informację dot. prekwalifikacji wykonawców w trybie przetargu ograniczonego, jeśli planujemy zaprosić 5 wykonawców spełniających warunki udziału?

Jeśli wpłynie tylko 5 wniosków, to nie ma problemu, ale przy większej liczbie wniosków, czy należy w ogłoszeniu zapisać zasady prekwalifikacji np. jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w drodze prekwalifikacji wg. następujących kryteriów (np.):

Każde samodzielnie zrealizowane zamówienie spełniające warunek opisany w ogłoszeniu itd.?

Jeżeli na szóstym miejscu znajdą się wykonawcy z taką samą liczbą punktów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX