Jak zapewnić pracownikom odpoczynek tygodniowy w tygodniu, który rozpoczyna się w niedzielę i kończy się w sobotę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Praca w urzędzie jest wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Pracownicy czasem na polecenie pracodawcy wykonują pracę w soboty, niedziele lub święta. W danym tygodniu pracownik ma niedzielę wolną, później pracuje od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w sobotę (na polecenie).

Jak w tym tygodniu zapewnić pracownikowi odpoczynek tygodniowy?

Za sobotę może wybrać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. W tym tygodniu więc pracownik nie ma odpoczynku tygodniowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX