Jak "zamknąć" deklaracje dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, w przypadku gdy gmina uchyli uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Jak "zamknąć" deklaracje dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, w przypadku gdy gmina uchyli uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne?

Czy takie deklaracje z mocy prawa (podjętej uchwały) z dniem jej obowiązywania wygasną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX