Jak zaliczać składki zdrowotne do kosztów uzyskania u podatnika opodatkowanego liniowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, PKPiR, podatek liniowy, zalicza do kosztów uzyskania przychodów składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu nie więcej niż 8700 zł (w 2022 r.). Składkę zdrowotną należną za styczeń (DRA) od dochodu za grudzień 2022 r.uiścił w lutym 2023 r. W lutym 2023 r., już po złożeniu DRA za styczeń i opłaceniu składki, okazało się, że nie ujęto w grudniu wszystkich faktur zakupu.W związku z tym składka została opłacona w wyższej wysokości. Z informacji ZUS wynika, że ostateczne rozliczenie składki nastąpi w DRA za kwiecień 2023 r. i nie należy składać korekty deklaracji za styczeń 2023 r.

W jakiej wysokości podatnik powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w lutym 2023 r. składkę zdrowotną za styczeń 2023 r. obliczoną od dochodu za grudzień 2022 r. opłaconą w lutym 2023 r.?

Czy prawidłowo postępujemy zaliczając składki zdrowotne opłacone w 2022 r. (w wysokości 4,9% od dochodu, a w miesiącu wystąpienia straty 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia tj.270,90 zł), w związku z czym powstają nadpłaty?

Ogółem kwota zaliczonych do kosztów składek zdrowotnych nie przekracza kwoty 8700zł.

Jak to później zweryfikować?

W PIT-36L nie ma pola do wykazania jaka kwota składek zdrowotnych została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W rzeczywistości wystąpią u podatników nadpłaty lub niedopłaty.

Czy w takich sytuacjach najlepszym wyjściem będzie wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek i następnie zaliczenie ich do przychodów w miesiącu zwrotu czy też dopiero w kolejnym rozliczeniu rocznym, natomiast niedopłata będzie mogła być kosztem uzyskania liniowca w miesiącu zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX