Jak zakwalifikować wydatki poniesione na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej? - OpenLEX

Jak zakwalifikować wydatki poniesione na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nakłady poniesione na budowę odcinka sieci wodociągowej, położonego obok starego odcinka, który jest skorodowany i jego wymiana jest nieopłacalna, a jednocześnie do momentu przełączenia przepływu wody jest on użytkowany, będą stanowić koszty inwestycyjne, czy remontowe?

Nadmieniam, że nowy odcinek ma tę samą średnicę lecz zbudowany jest z innego materiału. Długość starego odcinka wynosi 4500m, nowego 500 m, ale jest przewidziane sukcesywna budowa w kolejnych latach, nowych, położonych obok starej sieci, odcinków i wyłączanie starej sieci, która nie jest jeszcze zamortyzowana.

Czy jeśli byłaby to inwestycja, należałoby likwidować częściowo stare odcinki, a nowe przyjmować jako osobne środki trwałe i zwiększać wartość początkową o niezamortyzowaną część wyłączanej z eksploatacji sieci (powołuję się tu na instytucję tzw. części składowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?