Jak zakwalifikować w budżecie gminy wpływy z opłaty za udostępnianie przez gminę terenów pod powierzchnie reklamowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zakwalifikować w budżecie gminy wpływy z opłaty za udostępnianie przez gminę terenów pod powierzchnie reklamowe, czyli świadczenie usługi reklamy? Nie dotyczy to umieszczenia reklamy na gruntach zaliczanych do pasa drogowego, tylko na tzw. zieleńcach. Opłata pobierana jest na podstawie zarządzenia burmistrza w sprawie umieszczania reklam na nieruchomościach gruntowych i budynkach oraz urządzeniach stanowiących własność gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX