Jak zakwalifikować przebudowę zjazdu ze starej drogi wewnętrznej na skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką, na skutek czego powstanie kolejne skrzyżowanie typu "T"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W stanie istniejącym znajduje się skrzyżowanie typy "T" drogi wojewódzkiej (klasy G) z drogą powiatową (wlot drogi powiatowej od północy). Dodatkowo 45 m przed tym skrzyżowaniem znajduje się istniejący zjazd z drogi wewnętrznej na drogę wojewódzką (zjazd na drogę wojewódzką od południa). Obecnie droga wewnętrzna stała się gminną drogą publiczną. Wójt planuje przebudować istniejący zjazd ze starej drogi wewnętrznej na skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką, na skutek czego powstanie kolejne skrzyżowanie typu "T".

Proszę o udzielenie informacji, czy w takim przypadku przedmiotowe postępowanie może dotyczyć, zgodnie z WR-D-31-1, przebudowy skrzyżowania o przesuniętych wlotach z przesunięciem w prawo?

Czy przedmiotowe postępowanie należy traktować jako przebudowę skrzyżowania typu "T" i żądać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych z uwagi na zbyt małe odległości między dwoma skrzyżowaniami?

Dodam, że istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej znajduje się częściowo w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej, podobnie będzie z nowym skrzyżowaniem, część skrzyżowania będzie w granicach pasa drogi wojewódzkiej, a część w granicach drogi gminnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX