Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r.

PYTANIE

Jak prawidłowo zakwalifikować pod kątem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego pobór wody z rowu melioracyjnego dla potrzeb napełniania i eksploatacji istniejących stawów (hodowla karpia i rekreacja) i zrzut wody w czasie opróżniania tychże stawów (1x/5lat) do rowu melioracyjnego oraz pobór wód ze źródła ujętego za pomocą studzienki z kręgów betonowych dla potrzeb zasilania tych samych stawów?

Woda ze źródła znajdującego się na działce wnioskodawcy, doprowadzana jest rurociągiem do stawu. Nadmieniam, że w Planie Gospodarowania Wodami, na MPHP i innych dostępnych mapach źródło, z którego pobierana jest woda nie jest oznaczone jako początek cieku. Na mapach ewidencyjnych rów melioracyjny, do którego odprowadzana jest woda w czasie opróżniania stawów widnieje jako rów.

Jakie dokumenty powinien załączyć wnioskodawca oprócz operatu wodnoprawnego?

Czy w tym przypadku wymagane jest dołączenie dokumentacji hydrogeologicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?