Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma świadczy usługę czyszczenia i płukania zwrotnic tramwajowych na terenie miasta za pomocą pojazdu ssąco-ciśnieniowego typu WUKO, w wyniku której powstaje odpad o składzie - woda, piasek, ropopochodne, odpady stałe, a czasem liście, który jest wpompowywany do odpowiedniej beczki na samochodzie.

Jak zakwalifikować taki odpad?

Czy potrzebne są jakieś dodatkowe zaświadczenia, pozwolenia, certyfikaty na wytwarzanie takiego odpadu w ramach tej usługi oraz na jego transport do miejsca utylizacji, po uzyskaniu uzasadnionej ekonomicznie ilości?

Komu zgodnie z prawem można przekazać taki odpad?

Zgodnie z BDO, kto komu powinien wystawić KPO?

Czy świadczący usługę jest zarówno wytwarzającym jak i transportującym zgodnie z BDO?

Czy potrzebny jest dodatkowy wpis w BDO w zakresie transportu i wytwarzania odpadu poza instalacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?