Jak zakwalifikować modernizację wprowadzonego wcześniej do ewidencji środka trwałego? - OpenLEX

Jak zakwalifikować modernizację wprowadzonego wcześniej do ewidencji środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący działalność gospodarczą, u którego prowadzona jest podatkowa książka przychodów i rozchodów, w październiku 2018 r. dokonał utwardzenia terenu siedziby firmy. Wartość inwestycji wyniosła netto 10 600 zł zatem została wprowadzona jako środek trwały poniżej 15 tys. zł, który obowiązuje jednorazowa korekta kwoty podatku odliczonego VAT (art. 91 ustawy). We wrześniu bieżącego roku prowadzący działalność dokonał dalszego utwardzenia terenu i modernizacji przyjętego do użytkowania w 2018 r. środka trwałego. Kwota modernizacji za wrzesień wyniosła netto 9 300 zł. Dalsze prace modernizacyjne planowane są na przyszły rok.

Jak zatem zakwalifikować modernizację wprowadzonego wcześniej do ewidencji środka trwałego? Czy jako środek trwały o wartości powyżej 15 tys. zł, który obowiązuje korekta VAT 5-letnia?

Co w takim razie, jeżeli środek trwały został w tamtym roku wprowadzony jako inwestycja poniżej 15 tys. zł, a uwzględniając wartość bieżącej modernizacji jego wartość już przekroczyła 15 tys. zł?

Ponadto co w przypadku gdyby prowadzący działalność zbywał ten środek trwały przed upływem okresu korekty? Czy wówczas obowiązywałby pięcioletni okres korekty od całej wartości początkowej środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?