Jak zakwalifikować budowę wiaty magazynowej na materiały sypkie, dla potrzeb zainstalowania linii nawozów oraz przebudowę istniejącego układu drogowego, wykonanie infrastruktury i rozbiórkę wszelkich elementów kolidujących?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład zajmujący się produkcją wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych (cały czas prosperujący) planuje aktualnie budowę nowej wiaty magazynowej na materiały sypkie, dla potrzeb zainstalowania nowoczesnej linii nawozów oraz przebudowę istniejącego układu drogowego, wykonanie nowej infrastruktury i rozbiórkę wszelkich elementów kolidujących. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. - instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 r.p.z.o.ś. polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

Czy powyższa kwalifikacja jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX