Jak zaksięgować zrzeczenie się prawa do działek przez spółdzielnię mieszkaniową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa w latach 1960-1970 otrzymała nieodpłatnie wieczyste użytkowanie gruntów. Na nich zostały zbudowane budynki mieszkalne. Na dzień 1.01.2002 r. grunty te zgodnie z ustawą o rachunkowości zostały wprowadzone do ewidencji spółdzielni zapisem 011/802 (środki trwałe/fundusz zasobowy). Jednocześnie prawo wieczystego użytkowania jest umarzane w wysokości 1% wartości rocznie zapisem 802/071 (fundusz zasobowy/umorzenie). Część z tych gruntów została przekształcona w prawo własności. Obecnie zrzekliśmy się prawa do dwóch działek gruntu w wieczystym użytkowaniu nieodpłatnie na rzecz gminy.

Jak mamy poprawnie zaksięgować tę operację?

Czy należy dokonać zapisu 802/011 (fundusz zasobowy/środki trwałe) oraz w zakresie umorzenia 071/802 (umorzenie/fundusz zasobowy) i wyksięgować dotychczasowe zapisy?

Czy należałby pominąć fundusz zasobowy i dokonać księgowania Ma 011 - środki trwałe Wn 071 - dotychczasowe umorzenia oraz Wn 769 - pozostałe koszty operacyjne na pozostałą kwotę?

Która operacja jest poprawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX