Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwa lata temu zawarliśmy umowę zlecenia i zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika i obowiązującymi przepisami nie mieliśmy obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Po tym okresie otrzymaliśmy pismo z ZUS, które oznaczało, iż pracownik złożył nam nieprawdziwe oświadczenie. ZUS zobowiązał nas do wpłaty zaległych składek wraz z odsetkami. Wpłaciliśmy składki i odsetki za płatnika i ubezpieczonego, po czym pisemnie zwróciliśmy się do pracownika z wyjaśnieniem sprawy i prośbą o zwrot kwoty składek, która przypadała na ubezpieczonego. Pracownik dokonał zwrotu kwot przypadających na niego.

Jak zaksięgować zapłatę do ZUS zaległych kwot za pracownika, a następnie zwrot tych kwot przez pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?