Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zaksięgować zakup udziałów spółki córki przez spółkę matkę od innego wspólnika po cenie wyższej od wartości nominalnej?

Spółka matka posiada 40% udziałów spółki córki w wartości nominalnej 40.000 zł (jako inwestycje długoterminowe), następnie kupuje dodatkowe 30% udziałów spółki córki po cenie 5.000.000 zł od innego wspólnika spółki córki. Wartość nominalna tych dodatkowych udziałów (kapitał podstawowy) w spółce córce wynosi 30.000 zł. Udziały w spółce córce będą podzielone ostatecznie na: 70% spółka matka, 20% inny wspólnik.

Jak zaksięgować tę transakcję w spółce matce, w spółce córce oraz jak wyłączyć tę transakcję w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?