Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie z zakresu rachunkowości. Sytuacja jest następująca:

1. Zamawiamy towary (części dużej instalacji przemysłowej). Warunki zamówienia określają sposób płatności: 10% zaliczki, 20% zaliczki, 50% po dostawie towarów, 10% po dostarczeniu wymaganej dokumentacji technicznej, 10% po 12 miesiącach od dostawy. Przedmiotem zamówienia jest towar. Kontrahenci są z różnych krajów europejskich i spoza UE.

2. Odnośnie zaliczek, nie ma tutaj wątpliwości. W ramach UE nie powodują żadnych obowiązków podatkowych. Księgowane są jako zaliczki przekazane dostawcom.

3. Problem pojawia się przy fakturze za dostawę. Według mnie oraz niektórzy kontrahenci też tak rozumieją (Polska, Niemcy, Węgry), że w momencie dostawy wystawiają fakturę na 100% wartości zamówienia, wskazując jedynie warunki płatności 50%. W tym momencie księguję 100% wartości w koszty, rozliczając oczywiście wypłacone wcześniej zaliczki. Kolejne płatności następują po prostu po spełnieniu warunków zamówienia.

4. Niestety, niektórzy kontrahenci (Indie, Słowacja) fakturę za dostawę wystawiają podając wartość zamówienia x 50% (co jest jedynie warunkiem płatności). Efektem tego jest, że otrzymuję fakturę, gdzie podane jest invoice value: 50% wartości zamówienia.

Czy mam prawo zgodnie z zasadą wyższości treści nad formą zaksięgować 100% wartości zamówienia w koszty uzyskania przychodu?

5. Kolejną sprawą jest, że kontrahenci z pkt 4 do kolejnych płatności również wystawiają "faktury".

Jak traktować takie faktury?

Czy przyjąć, że jest to pewien dokument wzywający do zapłaty zgodnie z warunkami płatności?

Przedmiotem tych faktur są nadal te same towary, ale w wartości odpowiednio 10%.

6. Według mnie, skoro warunki zamówienia wskazują, że faktura trzecia w kolejności dokumentuje dostawę oraz są dowody potwierdzające dostawę, to mam prawo ująć 100% zamówienia w koszty.

Jakie istnieje ryzyko takiego podejścia z punktu poprawności ujęcia kosztów w księgach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?