Jak zaksięgować wykup z leasingu ciągnika siodłowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozlicza leasing metodą mieszaną (bilansowo-finansowy, podatkowo-operacyjny). Wartość początkowa środka trwałego (ciągnika siodłowego) została ustalona na podstawie wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej finansującego.

Czy przy tej metodzie ustalania wartości początkowej środka trwałego należy rozdzielać część kapitałową i odsetkową raty leasingowej?

Na zakończenie 5 letniej umowy leasingowej firma postanowiła wykupić ciągnik (który w dalszym ciągu się amortyzuje i jego wartość netto na dzień wykupu wynosi 70 000 zł). Trzeba podkreślić że w wartości początkowej nie uwzględniono wartości wykupu.

Jak zaksięgować w tym przypadku wykup?

Była sprawdzana likwidacja leasingowanego środka trwałego i wprowadzenie go na nowo, powstają wtedy koszty operacyjne których chcielibyśmy uniknąć.

Czy jest możliwy inny sposób księgowania wykupu?

Np. podniesienie wartości środka trwałego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX