Jak zaksięgować wpływy na konto powiatu podatku VAT od podległych jednostek i przelew podatku VAT do urzędu skarbowego po centralizacji VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Jak zaksięgować wpływy na konto powiatu podatku VAT od podległych jednostek i przelew podatku VAT do urzędu skarbowego po centralizacji VAT?

Jednostki budżetowe powiatu wraz z deklaracją cząstkową VAT-7 będą przekazywały na konto starostwa ewentualne zobowiązanie podatkowe. Podatek VAT należny będzie przekazywany na konto US z konta powiatu.

Na jakich kontach zaksięgować wpływy z tytułu podatku VAT i przelew do US?

Jakie zmiany wprowadzić do polityki rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access