Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. chce wejść jako udziałowiec (komandytariusz) do spółki komandytowej. Udziałem ma być:

1.

Własność w działce budowlanej przekazana aportem do spółki komandytowej - 123.000 zł

2.

Wartość wykonanych na rzecz spółki komandytowej robót budowlanych na kwotę 200.000 zł

Ad 1.

122.000 zł – jest to wartość rynkowa działki, określona w umowie spółki komandytowej jako wartość udziału (aport) spółki z o.o. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, na wniesiony aport zostanie wystawiona faktura VAT, gdzie wartość rynkowa działki jest wartością brutto faktury VAT

wartość netto - 100.000 zł,

podatek VAT - 23.000 zł

wartość brutto - 123.000 zł

Jak powinny wyglądać księgowania z tym związane?

Ad. 2.

Wykonanie usługi budowlanej będzie udokumentowane fakturą VAT i zmniejszy zobowiązanie wobec spółki komandytowej (po zarejestrowaniu spółki komandytowej – przed wykonaniem usługi, objęcie udziałów za wkład niepieniężny będzie zaksięgowane jako zobowiązanie wobec spółki komandytowej).

Jak powinno wyglądać księgowanie zdarzeń (zakupy materiałów, robocizna, transport, itp.) związanych z realizacją tej usługi budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?