Jak zaksięgować w spółce z o.o. wniesienie aportu w postaci praw do domen internetowych? - OpenLEX

Jak zaksięgować w spółce z o.o. wniesienie aportu w postaci praw do domen internetowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2012 r.

PYTANIE

Dwie osoby fizyczne założyły spółkę z o.o. Wspólnicy wnieśli w aporcie do spółki m.in. prawa do domen internetowych oraz prawa do oprogramowania oraz bazy danych stanowiących integralne części serwisów internetowych.

Wartość poszczególnych domen nabytych w ramach aportu została określona na dzień aportu wg wartości rynkowej łącznie na wartość 50.000 zł. W zamian za domeny nabyte w ramach aportu spółka wydała udziałowcom udziały, których wartość nominalna odpowiada wartości rynkowej nabytych domen, tj. 250 udziałów po 100 zł, o łącznej wartości 25.000 zł - dla każdego wspólnika.

Dla celów księgowych i podatkowych spółka zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość domen o niskiej wartości - niżej niż 100 zł jednorazowo w koszty w miesiącu następnym po miesiącu otrzymania aportu.

Natomiast w przypadku domen o wyższej wartości, spółka zamierza rozpoznać ich koszt dla celów księgowo-podatkowych poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów w dłuższym okresie, uzależnionego od przyjętego dla celów księgowych planowanego okresu ich wykorzystywania (tu 3 lata).

Jak zaksięgować na poszczególnych kontach ww. operacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?