Jak zaksięgować umowę zamiany składników majątku trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Oddaliśmy budynek całkowicie zamortyzowany i prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 600 m2 o wartości księgowej 36.000 zł. Otrzymaliśmy lokal użytkowy mieszczący się w budynku mieszkalnym. Wartość naszego budynku i gruntu wyceniono na kwotę 100.000 zł. Tak samo wyceniono też wartość lokalu użytkowego; nie wystąpiła żadna kwota do dopłaty.

Jak zaksięgować umowę zamiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX