Jak zaksięgować umorzenie świadectwa efektywności energetycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 21 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2019 r.

PYTANIE

Od dnia 1 października 2016 r. zmianie uległy zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, względnie uiszczenia opłaty zastępczej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831). Za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. realizacja przedmiotowego obowiązku odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), z uwagi na brzmienie art. 53 ust. 1 nowej ustawy. Natomiast za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. i za lata następne realizacja obowiązku odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Jako Spółka ciepłownicza zakupiliśmy "białe certyfikaty". Nie planujemy ich dalej odsprzedawać, tylko w ramach prowadzonej działalności przedstawić do umorzenia Prezesowi URE. Ujęliśmy w księgach, zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardu Rachunkowości ust. 12 jako towary - prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia.

Jak zaksięgować umorzenie świadectwa efektywności energetycznej?

Czy w koszty sprzedaży towarów i materiałów?

Wartość nie jest istotna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX