Jak zaksięgować spłatę zadłużenia dłużnika na podstawie zawartej z nim ugody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zaksięgować spłatę zadłużenia dłużnika na podstawie zawartej z nim ugody (jest to kwota mniejsza niż w wyroku sądowym)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access