Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi market budowlany. Inwentaryzację towarów przeprowadza na ostatni dzień roku kalendarzowego, który jest dniem bilansowym. Fizycznie inwentaryzacja została przeprowadzona w dwóch terminach. Jedna przed dniem bilansowym, a druga po dniu bilansowym. Obie w dopuszczonym przez ustawę terminach. Wszystkie dokumenty generowane są w systemie automatycznie.

Jak prawidłowo powinny wyglądać zapisy na kontach księgowych?

Nadwyżki i niedobory zawieszone zostały na koncie 243-. Jednak jedne widnieją w zapisach na kontach w starym roku obrotowym, a drugie w nowym roku obrotowym.

Jak zaksięgować rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzonej w nowym roku obrotowym?

Jakie zapisy na kontach powinny się znaleźć, skoro inwentaryzację należy rozliczyć na dzień bilansowy, a konto 243- na koniec roku obrotowego nie może wykazywać salda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?